Banner

Persoonlijke hypotheken

Een hypotheek afsluiten is een van de meest kostbare beslissingen die u neemt in uw leven. Zowel emotioneel maar zeker ook financieel. Het is voor ons ieder keer weer een uitdaging om de juiste hypotheek te ‘vinden’ die het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie. Eerst inventariseren wij de gehele (financiële) situatie waarbij vragen stellen zoals:

  • wat als ik arbeidsongeschikt raak
  • wat als ik onverhoopt mijn baan verlies
  • wat gebeurt er bij overlijden
  • kan ik op mijn pensioenleeftijd de hypotheeklasten nog wel betalen

Vervolgens analyseren wij deze gegevens en gaan op zoek naar een hypotheekverstrekker die daarbij aansluit. Daarna bemiddelen wij bij het tot stand komen van de hypotheek en nemen u hierbij alle zorg op financieel gebied uit handen. Tenslotte geven wij nazorg aan de hypotheek hetgeen betekent dat wij een evaluatieafspraak met u maken om achteraf alles nog eens alles door te nemen en om af te stemmen hoe we in de toekomst uw hypotheek gaan ‘onderhouden’. Een hypotheek heeft per slot van rekening vaak een looptijd van 20 à 30 jaar. Daarom willen we regelmatig met u aan tafel om te bekijken of de hypotheek nog bij u past. Dit doen wij op fee basis (vast bedrag).

Lees het Dienstverleningsdocument van Frank Vogel financieel advies op de pagina: Documenten.

De juiste hypotheek geeft ruimte om te wonen en ruimte om te leven.