Banner

Financiële planning

Financiële planning is een ruim en voor de meeste mensen ook een vaag begrip. Het is eigenlijk niets meer of minder dan het borgen van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid, overlijden of pensioen. Dit wordt vastgesteld in de vorm van besteedbaar inkomen. Met andere woorden wat houd ik (of mijn partner) bij eerder genoemde zaken maandelijks aan inkomen nog over om de vaste lasten (bijv. de energierekening, verzekeringen maar ook eten en kleding) te kunnen voldoen. Voor de meeste mensen is dit volstrekt onbekend en dat maakt ze onzeker. Een financieel plan brengt licht in dit stukje duisternis.

Estate planning

Naast het opstellen van een financieel plan verzorgen wij ook estate planning. Dit betekent het overbrengen van het vermogen van generatie op generatie. Zeker als er aardig wat vermogen is opgebouwd (bijvoorbeeld in de vorm van overwaarde in een huis) kan het verstandig zijn om hier samen eens naar te kijken. Het vernieuwde schenkings- en erfrecht biedt nog steeds mogelijkheden om vermogen “fiscaal vriendelijk” over brengen naar bijvoorbeeld de kinderen.

Life planning

Wordt u s’ochtends ook wel eens wakker en denkt u dan: zat ik maar aan het ontbijt nabij het zwembad in een ver en warm land? Of heeft u zorgen over hoe u fiscaal vriendelijk uw vermogen kunt overhevelen naar uw kinderen?
Life planning helpt datgene in uw leven te vinden en bereiken wat echt belangrijk voor uw is. Lifeplanning stelt uw levensdoelen centraal…..
Veel mensen ‘zoeken’ naar een betere balans tussen privé & werk. Een ‘nieuw’ leven waarin zaken centraal kunnen staan als gezin, hobby’s en ontspanning. De sterk veranderende wereld werkt hier aan mee door een sterke globalisering, terrorisme, oplopende werkdruk, burn-outs, een bankencrises etc.. Life Planning helpt u inzicht te krijgen in wat u daadwerkelijk beweegt en nastreeft. En probeert dit ook financieel haalbaar te maken.

In 5 stappen naar uw doel

  1. Verkenning – het intake gesprek
  2. Visie – het ontdekken van uw diepste levenswensen
  3. Obstakels – het beschrijven en opruimen van obstakels
  4. Kennis – het opzetten van een financiële planning
  5. Uitvoering – het realiseren en bijsturen van de planning

Lees het Dienstverleningsdocument van Frank Vogel financieel advies op de pagina: Documenten.

Een persoonlijk financieel plan maakt uw leven een stuk rijker.